Yard.Doç.Dr. Taner Kar

HEKİMLERİMİZ

Yard.Doç.Dr. Taner Kar

RANDEVU TALEP ET BASIN

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : 1979
Doğum Yeri : Elazığ
Eğitim Durumu
Üniversite : GATA Tıp Fakültesi
Uzmanlık : GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Uzmanlık Alanı : Şaşılık, Pediatrik oftalmoloji, Katarakt, Oküloplasti, Medikal Retina

Üye Olduğu Mesleki Birlikler

1 Türkiye Oftalmoloji Derneği
2 Türk Tabipler Birliği

Seminer, Bildiri, Kitap ve Yayınlar

1 Kar T, Yıldırım Y, Topal T et al. (2016). Efficacy of adjunctive mitomycin C in transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy in different age groups. European Journal of Ophthalmology, 26(1), 1-5.
2 Kar T, AYATA A, AKSOY Y et al. (2014). The effect of chronic smoking on lens density in young adults. European Journal of Ophthalmology, 24(5), 682-687.
3 Yıldırım Y,Kar T,Topal T et al. (2016). Comparison of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy with and without Silicon Tube Intubation. Journal of Ophthalmology, 2016, 1-5.
4 Kar T, Yıldırım Y, Altundağ A et al. (2015). The Relationship between Age-Related Macular Degeneration and Olfactory Function. Neurodegenerative Diseases, 15 (4), 219-224.
5 Kar T, Aksoy Y, Yıldırım Y et al. (2016). Quantitative Scheimpflug camera study of the lens density in healthy Turkish population. International Ophthalmology.
6 Yıldırım Y, Kar T, Düzgün E et al. (2016). Evaluation of the long-term results of trabectome surgery. International Ophthalmology, 36(5):719-26.
7 Kaya A, Sönmez M, Kar T et al. (2016). Efficiency of Ozone Therapy in a Rat Model of Experimental Uveitis. Ocular Immunology & Inflammation, 18:1-6.
8 Yıldırım Y, Düzgün E, Kar T et al. (2016). Evaluation of Color-Changing Effect and Complications After Nd: YAG Laser Application On Iris Surface. Medical Science Monitor, 22, 107-114.
9 Yıldırım Y, Kar T, Salihoğlu M et al. (2015). Postoperative Changes in Olfactory Function After Transcanalicular Diode Laser Dacryocystorhinostomy. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 31(2), 94-97.
10 Yıldırım Y, Kaya A, Kar T et al. (2015). Prolidase Enzyme Activity in Conjunctiva and Pterygium Tissues. Medical Science Monitor, 21, 32753278.
11 Kaya A, Kar T, Aksoy Y et al. (2013). Insulin analogues may accelerate progression of diabetic retinopathy after impairment of inner blood-retinal barrier. Medical Hypotheses, 81(6), 1012-1014.
12 Ayata A, Tatlıpınar S, Kar T et al. (2008). Near-infrared and short-wavelength autofluorescence imaging in central serous chorioretinopathy. British Journal of Ophthalmology, 93(1), 79-82.
13 Yıldırım Y, Şahbaz İ, Kar T et al. (2015). Evaluation of interpupillary distance in the Turkish population. Clinical Ophthalmology, 9, 1413-1416.
14 Şahbaz İ, Taner MT, Sanisoğlu H, Kar T et al.  (2014). Deployment of Six Sigma Methodology in Pars Plana Vitrectomy. International Journal of Statistics in Medical Research, 3(2), 94-102.
15 Kar T, Yıldırım Y,Topal T. (2015). Evalutaion of lens density changes after ab interno trabeculectomy with trabectome. XXXIII Congress of the ESCRS.
16 Yıldırım Y,Düzgün E, Kar T et al. (2015). Not an ideal patient for multifocal IOL implantation : case report. 19th ESCRS Winter Meeting.
17 Yıldırım Y, Kar T, Düzgün E et al. (2015). Clinical applications of ultrasound biomicroscopy in diagnosis and treatment of aphakia and intraocular lens dislocation. 19th ESCRS Winter Meeting, 4(4), 2849-2856.
18 Kar T,Yıldırım Y et al. (2014). Hypotony maculopathy after intravitreal dexamethasone İmplant (Ozurdex). 7th Mediterranean Retina Meeting.
19 Sağdıç SK, Ayata A,Yıldırım Y, Kar T. (2014). Unilateral retinitis pigmentosa a case report.. 7th Mediterranean Retina Meeting.
20 Kar T. (2014). Pars plana displacement of the intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex).. 7th Mediterranean Retina Meeting.
21 Ayata A,Tatlıpınar S, Kar T et al. (2008). Near-Infrared and Short-Wavelength Autofluorescence Imaging in Central Serous Chorioretinopathy. 3rd Mediterranean Retina Metting, 93(1), 79-82., Doi: 10.1136/bjo. 2008.141564.
22 Kar T, Çakır Y et al. (2016). Farklı etyolojilere bağlı maküla ödeminde intravitreal deksametazon implantasyonu sonuçları. Medicine Science | International Medical Journal, Doi: 10.5455/medscience.2016.05.8444.
23 Kar T, Yıldırım Y,Topal T et al. (2015). Künt Kapalı Glob Travması Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirmesi. MN Oftalmoloji, 22(4), 233-236.
24 Kar T, Yıldırım Y et al. (2015). Preoperative Evaluation of Cases with Aphakia and Intraocular Lens Dislocation by Ultrasound Biomicroscopy. Medicine Science | International Medical Journal, 4(4), 2849-2856.
25 Kar T, Sağdıç SK et al. (2015). Pnömotik Retinopeksi Sonuçlarımız. Retina-Vİtreus, 23(3), 215-218.
26 Çolakoğlu K, Aydın A, Kar T et al. (2014). Trabekülektomi Uygulanan Tavşanlarda Bevacizumab’ ın Konjonktival Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi. Glokom-Katarakt, 9(3), 167-172.
27 Kar T, Aydın A et al. (2012). Miyopik Gözlerde Merkezi Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, 19(2), 72-75.
28 Kar T, Ayata A et al. (2012). Miyopik gözlerde retina sinir lifi kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. Gulhane Medical Journal, 54(2), 151-154.
29 Kar T, Aydın A et al. (2010). Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Timolol-Dorzolamid ile Timolol-Brimonidin Sabit Kombinasyonlarının Etkinlik ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması. Glokom-Katarakt, 4(4), 226-229.
30 Ayata A, Kar T, Ünal MH, Erşanlı D. (2009). Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları. Retina-Vitreus, 17 (1), 9-13.
31 Düzgün E, Çakır A, Kar T et al. (2015). Girat Atrofili Bir Olguda Foveaskizis ve Kistoid Maküler Ödem Birlikteliği. Retina-Vitreus, 23(4), 348-352.
32 Tuncay T, Kar T, Düzgün E et al. (2015). Retina ve Retina Pigment Epitelinin Kombine Hamartomu. MN Oftalmoloji, 22(3), 192-194.
33 Sağdıç SK, Ayata A, Düzgün E, Yıldırım Y, Kar T et al. (2015). Maküla Tutulumlu Rasemöz Hemanjiyom. Retina-Vitreus, 23(2), 159-162.
34 Kar T, Sağdıç SK et al. (2015). Punctal and Canalicular Obstruction Associated with Dyskeratosis Congenita. Türk Oftalmoloji Dergisi, 45(1), 40-41.
35 Yıldırım Y,Düzgün E, Kar T. (2015). Glokom Cerrahisinde Minimal İnvaziv Bir Prosedür: Trabektom. Glokom-Katarakt, 10(2), 147-157.
36 Aydın A, Aykan Ü, Çakır A, Kar T, Erşanlı D. (2011). Pseudoexfoliative Glaucoma in a Patient with Toxic Optic Atrophy and Cupping. Türk Oftalmoloji Dergisi, 41 (4), 256-259.
37 Çakır A, Tokatlı A, Kar T et al. (2016). The effect of statin use on lens density as assessed by pentacam hr® lens densitometry in adults, Medicine Science@Discovery. 3. 6.
38 Buyukavsar C, Karagoz E, Sonmez M, Kar T et al. (2016). A Rare Ocular Manifestation of Adult Onset Still’s Disease: Purtscher’s-like Retinopathy. Ocul Immunol Inflamm, Sep 6:1-6.
39 Kar T, Yıldırım Y et al. (2016). Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında endoskopi eşliğinde yapılan sondalama tedavisinin etkinliği. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Kış Sempozyumu.
40 Kar T,Ayata A et al. (2016). Konjenital katarakt tedavisinde 25 G pars plana vitrektomi sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 37. Kış Sempozyumu.
41 Aksoy Y,KarT et al. (2010). Travmaya sekonder indirekt karotiko-kavernöz fistül gelişimi ve fistül tedavisinde sıvı embolizasyon yönteminin kullanılması:Olgu sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.
42 Kar T, Aydın A et al. (2009). Enoftalmi şikayetiyle gelen orbital varis olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.

HIZLI BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Her türlü sorunuz için aşağıdaki formu doldurun, sizi hemen arayalım.

ONLINE GÖZ SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI Bilgi almak için formu doldurun biz sizi arayalım.