Op.Dr. Emel Tahir

HEKİMLERİMİZ

Op.Dr. Emel Tahir

RANDEVU TALEP ET BASIN

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : 1982
Doğum Yeri : Ankara
Eğitim Durumu
Üniversite : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Mesleki Deneyim : 9 Yıl / 1.000 Vaka

Üye Olduğu Mesleki Birlikler

1 Türk KBB-BBC Derneği
2 Baş Boyun Kanserleri Derneği
3 Politzer Society

Katıldığı Özel Eğitimler ve Sertifikalar

1 Avrupa KBB-BBC Board Sertifikası- Fellow of European Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery; 2017 Kasım.
2 Türk KBB-BBC Yeterlik Sertifikası; Ekim 2015.
3 Otoloji Nörotoloji Okulu: Türk KBB-BBC Derneği KBB Okulları; 2016 Mezun.
4 Baş Boyun Tiroid Cerrahisi Okulu: Türk KBB-BBC Derneği KBB Okulları; 2017 Mezun.
5 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası: Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(ANKÜSEM); Aralık 2016.
6 Temel Biyoistatistik Sertifikası; ERES Biotech; Temmuz 2016.
7 Temporal Kemik Kadavra Diseksiyonu Sertifikası. (TEPONE) Trans European Post Graduate Otology Neurotology Education; Ocak 2017.
8 Türk KBB-BBC Derneği İngilizce Sunum ve Tartışma Teknikleri Eğitimi; Ocak 2017
9 Türk KBB-BBC Derneği Bilimsel Yayın Hazırlama Esasları Eğitimi; Nisan 2017
10 Vienna School of Clinical Research. Good Clinical Practice; Mayıs 2012.

Seminer, Bildiri, Kitap ve Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1 Kuşcu O, Tahir E, Ö, Günaydın RÖ, Ünal ÖF, Akyol MU. ‘’Outcomes, Complications and Management of the Congenital Aural Atresia Surgery’’ International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 2014, 3, 166-172. doi: 10.4236/ijohns.2014.34031
2 Sennaroğlu L, Tahir E. Cochlear implantation in a subject with a narrow facial recess: Importance of preoperative radiological findings. Cochlear Implants Int. 2016;17(3):158-61. doi: 10.1080/14670100.2016.1177261. PMID: 27160011.
3 Sennaroğlu L, Bajin MD, Pamuk E, Tahir E. ‘’Cochlear Hypoplasia Type Four With Anteriorly Displaced Facial Nerve Canal’’ Otol Neurotol. 2016; 37(10):407-9. doi: 10.1097/MAO.0000000000001220 PMID: 27662465. (SCI)
4 Ergun O, Tahir E, Kuscu O, Ozgen B, Yilmaz T.’’Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis: Presentation of 19 Cases, Review of the Literature, and a New Classification System’’ J Oral Maxillofac Surg. 2017;75(4):767. doi: 10.1016/j.joms.2016.11.004. PMID:27918884. (SCI-E)
5 Cinar BC, Batuk MO, Tahir E, Sennaroglu G, Sennaroglu L. ‘’Audiologic and radiologic findings in cochlear hypoplasia’’ Auris Nasus Larynx. 2017;44(6):655-663. doi: 10.1016/j.anl.2016.12.002. PMID: 28087093. (SCI-E)
6 Tahir E, Bajin MD, Atay G, Mocan BO. ‘’Bony cochlear nerve canal and internal auditory canal measures predict cochlear nerve status’’ Laryngol Otol. 2017;131(8):676-683. doi: 10.1017/S0022215117001141. PMID: 28566097. (SCI-E)
7 Tahir E, Sözen T. ’’Quality of Life and its Assessment Methods in Laryngeal Cancer’’ J Otolaryngol ENT Res 2017; 8(4): 00255. doi: 10.15406/joentr.2017.08.00255
8 Tahir E, Süslü N, Günaydın RO, Kuşçu O, Ergün O, Akyol MU. ‘’Pediatric Deep Neck Infections: Efficacy of Conservative Treatment versus Immediate Surgical Intervention’’ ENT Updates 2017;7(2):94-98. doi:10.2399/jmu.2017002006
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve kongre kitabında basılan bildiriler
1 Çiçek Çınar B, Tahir E, Özkan HB, Yaralı M, Böke B, Sennaroğlu L. ‘’Results of CI users with Bony Cochlear Nerve Canal Atresia’’, 12th European Symposium Pediatric Cochlear Implant, Toulouse, France, June 18-21 2015 (Poster Sunum)
2 Tahir E, Çiçek Çınar B, Batuk MÖ, Yaralı M, Bajin M.D, Sennaroğlu G,Sennaroğlu L. ‘’Audiologic features of hypoplasia of the cochlear nerve’’, 12th European Symposium Pediatric Cochlear Implant, Toulouse,France, June 18-21 2015 (Poster Sunum)
3 Atay G, Tahir E, Bajin M.D, Sennaroğlu L. ‘’Postmeningitic Cochlear Fibrosis due to incomplete partition anomaly on the controlateral ear’’, 30th Politzer Society Meeting, Niigata Japan, June 30-July 3 2015 (Poster Sunum)
4 Tahir E, Bajin MD, Atay G, Mocan BO, Sennaroğlu L. ‘’Bony Cochlear Nerve Canal and Internal Auditory Meatus and Their Effect on the Cochlear Nerve’’, 30th Politzer Society Meeting, Niigata, Japan, June 30-July 3 2015 (Sözel Sunum).
5 Tahir E, Bajin MD, Oztürk M, Sennaroğlu L. ‘’Congenital Inner Ear Malformations as a Cause of Single Sided Deafnes’’, 10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Edinburgh, United Kingdom, June 4-8 2016. (Sözel Sunum) (Published in The Journal of Laryngology and Otology 130, P33, May 2016 as abstract).
6 Tahir E, Bajin M.D, Jafarov S, Sennaroğlu L. ‘’Pneumolabyrinth and Perilymphatic Fistula After 27 years of Head Trauma’’, 10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Edinburgh, United Kingdom, June 4-8 2016 (Published in The Journal of Laryngology and Otology 130, P237, 2016 as abstract) (Poster Sunum).
7 Sennaroğlu L, Tahir E. ‘’Narrow Facial Recess’’, 10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery Edinburgh, United Kingdom, June 4-8 2016 (Published in The Journal of Laryngology and Otology 130, P229, 2016 as abstract) (Poster Sunum).
8 Bayır Ö, Tahir E, Çırakoğlu MF, Han Ü, Saylam G, Tatar EÇ, Akın İ, Murat Alper, Mehmet Hakan Korkmaz. ‘’Prevalance of nodal metastates in the level IIb for head and neck cancers: Is dissection of level IIb necessary?’’, 7th European Congress of Head and Neck Oncology 2016, Budapest, Hungary, October 7-10 (Poster Sunum).
9 Tahir E, Keseroğlu K, Er S, Öcal B, Özdek A, Akın İ. ‘’The Outcome of Intratympanic Steroid Therapy as a Salvage Treatment for Sudden Sensorineural Hearing Loss’’, 8th Instructional Workshop of the European Academy of Otology and Neurootology 2017, İzmir Turkey, January 18-21 (Poster Sunum).
10 Tahir E, Keseroğlu K, Mutlu M, Akın İ. ‘’Congenital Remnant Lying on the Stapes Footplate Mimicking Stapedial Artery’’ 8th Instructional Workshop of the European Academy of Otology and Neurootology 2017, İzmir Turkey, January 18-21 (Poster Sunum).
11 Tahir E, Jafarov S, Bajin MD, Yaralı Mehmet, Sennaroğlu L. ‘’A Blind Case with Far Advanced Otosclerosis: Stapedetomy and Cochlear Implantation’’, IFOS ENT World Congress 2017, Paris, France, June 24-28 (Poster Sunum).
12 Saylam G, Bayır Ö, İkinci D, Öcal B, Tahir E, Tatar EÇ, Korkmaz MH. ‘’Salivary gland choristoma in larynx: An extremely rare case’’, IFOS ENT World Congress 2017, Paris, France, June 24-28 (Poster Sunum).
13 Bayır Ö, Sungur AC, Saylam G, Tahir E, Keseroğlu K, Tatar EÇ, Korkmaz MH. ‘’Supraclavicular Lympadenopathy; Initial Presentation of Prostate Adenocarcinoma’’, IFOS ENT World Congress 2017, Paris, France, June 24-28 (Poster Sunum).
14 Sennaroğlu L., Tahir E. A novel classification: Anomalous Routes of Facial Nerve in Relation to Inner Ear Malformations; 9th EAONO Instructional Workshop & Consensus on Auditory Implants, Kopenhag, Danimarka, Haziran 2018. En İyi Klinik Çalışma Oturumu (Sözel Sunum)
15 Tahir E., Çiçek Çınar B., Jafarov S., Bajin MD., Sennaroglu G., Sennaroglu L. Radiological and audiological features of a recently defined inner ear malformation: Cochlear Hypoplasia Type 4. CI 2018, Anvers, Belçika (Sözel Sunum)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1 Çalgan Z, Tahir E, Yegenoglu S, Bilir N. ‘’Community Pharmacists’ Attitude,habits and Actual Activities Regarding Smoking and Health Promotion in the 1. Region of Ankara Chamber of Pharmacists’’ Turk J Pharm Sci. 4 (3) 125-138, 2007
2 Tahir E, Süslü N, Özer S, Bajin MD. ‘’Management of Cervical Lymphadenopathy in patients with tularemia’’ KBB Forum, 2015-14 (1)
3 Ergün O, Tahir E, Özer S. ‘’Rinolithiasis; Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirme’’ Bozok Med J 2017;7(1):92-5
4 Yıldırım F, Tahir E. ‘’Yoğun Bakımda Trakeostomi ile Ventilatör İlişkili Pnömoni İlişkisi’’ Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 19-24
5 Sozen T, Tahir E, Dinçer N, Kuşçu O, Yılmaz T. ‘’The Role of the Growth Factors in the Pathogenesis of Compensatory Turbinate Hypertrophy’’ KBB Forum 2017; 16(3).
6 Sozen T, Tahir E, Cabbarzade C, Kuşçu O. ‘’Factors Determining Patient Satisfaction in Rhinoplasty: Analysis of 506 cases with Rhinoplasty Outcome Evaluation’’ Acta Medica. Baskıda.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve kongre kitabında basılan bildiriler
1 Tahir E, Süslü N, Bajin MD, Günaydın RO. ‘’Tularemiye Bağlı Servikal Lenfadenit Olgularında Drenaj ve Kinolonların Yeri’’ 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya (Poster sunumu)
2 Tahir E, Süslü N, Bajin MD, Özer S. ‘’Bifosfanata Bağlı Çene Nekrozunda Cerrahinin Yeri’’ 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya (Poster sunum)
3 Ergün O, Tahir E, Özer S, Atay G. ‘’Burun Taşı: Rinolitiasis’’ Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya (Poster sunum)
4 Tahir E, Kuşçu O, Sasani H. ‘’Diyabet ve Behçet tanısı ile takipli hastada mukormikozis infeksiyonunun görüntüleme bulguları’’ 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014 Antalya (Poster Sunum)
5 Ergün O, Tahir E, Süslü AE, Önerci M. ‘’Akut invazif funfal rinosinüzit:2006-1024 arasında Hacettepe Üniversitesinde tedavi edilmiş 20 vakanın tartışılması’’ 36. Ulusal KBB BBC Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya (Sözel sunum)
6 Tahir E, Önal M, Kuşçu O, Günaydın R.Ö, Süslü N. ‘’Parotidektomi ve submandibular gland rezeksiyonu sonuçlarımız’’ 36. Ulusal KBB BBC Kongresi.5-9 Kasım 2014, Antalya (Sözel Sunum)
7 Ergün O, Tahir E, Önerci M. ‘’Baş boyun neoplazilerinin ayırıcı tanısında nadir bir durum: Brown tümör ‘’ 36. Ulusal KBB BBC Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya (Poster sunum)
8 Bayır Ö, Tahir E, Çırakoğlu MF, Han Ü, Saylam G, Tatar EÇ, Akın İ, Alper M, Korkmaz MH. ‘’Larinks Kanserlerinde Level 2B Diseksiyonu Gerekli mi?’’ 37.Ulusal KBB BBC Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya (Sözel Sunum)
9 Bayır Ö, Tahir E, Çırakoğlu MF, Han Ü, Saylam G, Tatar EÇ, Akın İ, Alper M, Korkmaz MH.’’Oral Kavite Kanserlerinde Seviye 2B Boyun Diseksiyonu Gerekli mi?’’ 37.Ulusal KBB BBC Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya (Poster Sunum)
10 Bayır Ö, Tahir E, Kaya Çelik E, Gültekin SS, Saylam G, Tatar EÇ, Delibaşı T, Korkmaz MH. ‘’Minimal İnvazif Radioguided Paratiroidektomi (MİRP) ve Radyonüklid Rehberliğinde Okkült Lezyon Lokalizasyonu (ROLL) Deneyimimiz’’ 37.Ulusal KBB BBC Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya (Poster Sunum)
11 Akın İ, Tahir E, Keseroğlu K, Mutlu M. ‘’Konjenital Stapes Fiksasyonuna Eşlik Eden Inkus Deformitesi’’ 5. Ulusal Otoloji Kongresi Kongresi, 5-7 Mayıs 2017, Antalya (Poster Sunum)
12 Tahir E., Tamer S., İpçi K. ‘’Başağrıs Alt Tiplerinde Paranazal SinusGörüntüleme Bulguları’’ 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ,Ankara , 2018 ( Sözlü Sunum)
13 İpçi K., Tahir E. ‘’Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bulguları Veren Yabancı Cisim Olgusu’’ 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ,Ankara , Nisan 2018 (Poster Sunum)
14 Tahir E., İpçi K., Harmancı Ö., ‘’Hipofarenks Kanseri ile karışabilen bir laringofaringeal reflü olgusu ‘’13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ,Ankara, Nisan2018 (Poster Sunum)
15 Tahir E., İpçi K., Tamer S. ‘’ Masked mastoidit komplikasyonu: Periferik Fasiyal Paralizi’’4.Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Antalya, Nisan 2018 (Poster Sunum)
16 İpçi K., Tahir E. ‘’ Relapsing Polikondrit Olgu Sunumu’’ 14.Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Antalya,Nisan 2018 (Poster Sunum)
17 İpçi K., Tahir E., Şenbil N. ‘’PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections): Olgu Sunumu. 3. KBB ilkbahar toplantısı , Antalya, Nisan 2018 (Poster Sunum)
18 Sozen T, Tahir E. Rinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinde yeni bir parametre: İnternet Okuryazarlığı. 14.Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Antalya, Nisan 2018 ( Sözlü Sunum)
19 Tahir E., Tamer S., Sezin K.,‘’Multiple Skleroz Hastalarında Ses İle İlgili Yaşam Kalitesi’’ 10. Ulusal Larengoloji Kongresi 4-5 Mayıs 2018, Ankara ( Sözlü Sunum)
20 Tahir E. Otomastoidit Komplikasyonu Olarak Fasiyal Paralizi. 2. Olgularla KBB Toplantısı,21-13 Eylül 2018, Malatya ( Sözlü Sunum)

Diğer Yayınlar

Kitap Bölümü Çevirisi
1 Sibel Alicura Tokgöz, Emel Tahir, M. Hakan Korkmaz. Baş Boyun Hastalıkları; Schwartz Cerrahinin İlkeleri 10. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 2016, Ankara
Makale çevirisi
1 Karen Young ve Julian Rowe-Jones .Otogreftleme tekniği ile “saddle nose” deformitesi onarımına güncel yaklaşımlar. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery TURKISH EDITION Vol 3, No 1, 2012. Çeviri: Emel Tahir
2
  1. Nicholas Smith ve John Greinwald Jr. Tüplü mü, tüpsüz mü?: Miringotomide tüp takılması endikasyonları. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery TURKISH EDITION Vol 3, No 1, 2012. Çeviri: Emel Tahir

 

HIZLI BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Her türlü sorunuz için aşağıdaki formu doldurun, sizi hemen arayalım.

ONLINE GÖZ SAĞLIĞI DANIŞMANLIĞI Bilgi almak için formu doldurun biz sizi arayalım.

 

Translate »