Göz Lazer Tedavileri

Lazer tedavisinden korkan veya gözüne dokunulmasından rahatsız olan hastalara hangi lazer tedavisi yapılır?

Klasik lazer tedavilerini bilirsiniz göze dokunulur, kornea yüzeyi alkolle eritilir veya göze kesi uygulanır. Bunlardan korkan veya bir nedenle bu tedaviler için gözü uygun olmayan hastalar olabiliyor. Bu hastalara göze dokunmadan ve saniyeler içinde tamamlanan No Touch Laser tedavisini uygulayabiliyoruz.

No Touch Laser nasıl yapılıyor?

Gözleri damla ile uyuşturulan hasta, sadece cihazdaki yeşil renkli ışığa bakıyor ve baktığı lazer ışığı gözde gerekli düzeltmeyi yapıyor. İşlem sırasında hastanın başını oynatması da sorun olmuyor. Çünkü cihaz, göze odaklanıyor ve hasta gözünü oynattığında tedavi otomatik olarak duruyor. Hasta yeniden cihazdaki ışığa baktığında da tedavi kaldığı yerden devam ediyor.

Kimlere uygulanabilir?

18 yaş üstü miyoplara, astigmatlara, hipermetroplara, korneası ince kişilere, keratokonus hastalarına (Cross tedavisiyle birlikte), kornea nakli geçirmiş ama astigmatı düzelmemiş hastalara, katarakt ameliyatı sonrası göz numarası sıfırlanmamış hastalara uygulanır.

Uzak ve yakın görme sorunu düzeltilebilir mi?

Evet, uzak ve yakın görme problemi yaşayanlar tek seansta bu problemden kurtulabilir.

Göze dokunmadan lazer yüksek astigmatta da başarılı sonuç veriyor mu?

Göz cerrahisinde teknoloji çok ilerlemiş durumda. Eskiden müdahale edilemeyen, kısıtlı müdahale alanları olan problemler ufak dokunuşlarla halledilebilir hale geldi. Yüksek astigmat da No Touch Laser’la birlikte birkaç saniye içinde ortadan kaldırılabiliyor.

Riskli bir operasyon mu?

Göze dokunulmadığı, göze vakum uygulanmadığı veya gözden bir parça kesilmediği için tedavi sonrası zar altında iltihap oluşumu meydana gelmez. Ayrıca lazer tedavisi öncesi risk analizi yaparak hastalarımız için en güvenilir yöntemi seçeriz.

İşlem ne kadar sürüyor?

Saniyeler içinde iki gözün lazer işlemi tamamlanabiliyor.

Operasyon sırasında hasta ağrı hissediyor mu?

Göze herhangi bir temas olmadığı, kesi yapılmadığı için operasyon sırasında hasta ağrı hissetmez.

Gözlük numarasının tekrar ilerleme riski var mı?

Hangi hastaya hangi tedaviyi uygulayacağınız çok önemlidir. Uygun hastalara yapıldığı sürece gözlük numarasının tekrar ilerlemesi gibi bir durum oluşmaz.

Lazer ameliyatlarında doğru cerrah seçimi neden önemlidir?

Lazer operasyonları son derece özel tekniklerle ve cihazlarla uygulanmaktadır. Bu nedenle bu cihazlarda ve tekniklerde tecrübeleriyle uzmanlaşmış cerrahların seçimi son derece önemlidir. Çünkü lazer operasyonunda doğru cerrah seçimi oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırır ve operasyonun kalitesini daha da arttırarak sizi iyi bir sonuca ulaştırır.Lazerle Yüksek Astigmat Tedavisi

LAZERLE YÜKSEK ASTİGMAT TEDAVİSİ

Teknoloji ve tıbbın ilerlemesiyle birlikte daha önce çözülemeyen ya da daha zor yollarla tedavi edilebilen rahatsızlıklar, artık daha kolay aşılabiliyor. Göze Dokunmadan Lazer tedavisiyle birlikte yüksek astigmat da, ağrısız ve acısız bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir.

Göze dokunmadan lazer nedir?

No Touch Laser olarak adlandırdığımız bu teknolojide, hastanın gözüne hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Klasik lazer tedavilerinden farklı olarak korneada herhangi bir kesi oluşturulmuyor. Hasta sadece ışık kaynağına bakıyor ve saniyeler içinde göz kusurları tedavi ediliyor. Hasta ışığa odaklanamasa, kafasını ya da gözünü hareket ettirse bile bir problem oluşmuyor. Saniyeler içinde miyop, astigmat ve hipermetroptan aynı anda kurtulabiliyor hastalar.

Tedavi sonrasında numaraların tekrarlama ihtimali var mı?

No Touch Laser operasyonu kalıcı bir operasyondur. Doktor muayenesi sonrasında uygun bulunan hastalara, uygun değerler saptandığı takdirde sağlıklı bir sonuç verir ve numaralar tekrarlamaz. Hasta ömür boyu gözlüklerinden kurtulur.

No Touch Laser güvenli midir?

Günümüzde, hem teknolojik gelişmelerin bize sunduğu imkanlar hem de lazer yapan ekiplerin yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde lazer ameliyatlarının güvenliği ve konforu çok artmıştır. Hastalar lazer tedavisi için bize başvurduğunda, korneanın kırıcılık ve ön-arka eğim haritalarını değerlendiririz, risk analizi yapılarak hastalarımız için en güvenilir yöntemi seçeriz.

No Touch Laser göz kuruluğu yapıyor mu?

No Touch Laser’ın en önemli fark ve avantajlarından biri de göz kuruluğu yapmamasıdır. Klasik lazer operasyonlarındaki gibi kornea kaldırılmadığı ve kesi uygulanmadığı için, göz kuruluğu endişesi taşımaya gerek yok.

Gündelik yaşantıya dönüş ne zaman?

No Touch Laser, zaman kavramının çok önemli olduğu çağımızda çalışanlar ve aktif sporcular gibi gruplara büyük konfor sağlıyor. Tedaviden birkaç gün sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyor ve yaşam kalitenizi yükseltebiliyorsunuz.

Lazer ameliyatlarında doğru cerrah seçimi neden önemlidir?

Göz doktoru seçimi göz sağlığı için çok önemlidir. Her göz hastalıkları uzmanı pek çok genel ameliyat hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olabilir ama belirli ameliyatlarda ileri düzeyde uzmanlaşmak apayrı bir iştir. Seçiminiz ne kadar doğru olursa ameliyatta risk yaşama ihtimalinizde o kadar ortadan kalkar.

No Touch Laser Avantajları;

*Uzak, yakın ve astigmat aynı anda düzeltilebilir.

*Göze dokunmadan yapılır.

*Gözden parça çıkarılmaz.

*Göze kesi uygulanmadığı için güvenlidir.

*Tedavi sırasında ağrı-acı duyulmaz.

*Operasyon saniyeler içinde tamamlanır.

*Kalıcı göz kuruluğu oluşmaz.

*İleride katarakt ameliyatına engel değildir.

*Tedaviden bir hafta sonra istenilen spor aktivitesi (yüzme, boks dahil) yapılabilir.

 

 

 

Çocuk Göz Hastalığı

ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞINDA ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Çocuklarda göz kusurlarını ya da hastalıklarını genellikle ilk fark eden öğretmenleri oluyor. Bu durum rutin göz muayenesinin yapılmadığını gösteriyor bizlere. Özellikle çocuklar için erken tanı ve erken tedavi çok önemlidir.

Ailelerin en zorlandığı konulardan biri de çocukları hastaneye ve doktora gitmeye ikna etmek. Gelişen teknolojiyle birlikte 1 aylık bebeğin bile göz ölçümlerini büyük bir rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

Çocuklara yönelik geliştirilen ölçüm cihazlarıyla birlikte, çocuklara göz ölçümünü anne kucağında bile uygulayabildiği bilinmektedir. Böylece göz ölçüm cihazı karşısında bebek ve çocukların yaşadığı gerginlik ile korkunun önüne geçebilebilir.

Rutin göz muayenesi şart

Çocukların farkındalık düzeyi yetişkinlere oranla daha düşük olduğu için göz kusurlarını anlamlandırmada sorun yaşayabiliyorlar. Bu nedenle okul çağına gelindiğinde şikayetler birden bire artıyor; çünkü öğretmenleri fark ediyor. Olağandışı bir durum yoksa bebeklerde 6. ve 12. aylarda göz muayeneleri mutlaka yapılmalı. Bunun ardından yine rutin muayeneler 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Bebeklerde göz muayenesi

Merak edilen detaylardan biri de ilk göz muayenesinin nasıl yapıldığı ve zor olup olmadığı. Aile ve bebek için ilk muayenenin bir zorluğu bulunmuyor. Göz ekseni, doğuştan katarakt ya da şaşılık ve gözün ön segmentinde bir sorun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Belirtiler gözden kaçırılmamalı

Çocuklarda göz kusurlarının en önemli belirtileri genellikle göz sulanması, baş ağrısı, kitap okurken parmakla takip etme, gözleri kısarak bakma, televizyonu yakından seyretme şeklinde görülmektedir. Bu belirtilerden biri ya da daha fazlasını çocuğunuzda gözlemliyorsanız en yakın zamanda göz doktoruna muayene için götürmeniz gerekmektedir.

Göz sağlığı okul başarısında etkili

Çocuklarda göz kusurlarının erten tanı ve tedavisi önemli; çünkü pek çok alanda çocuğun motivasyonu olumsuz etkileniyor. Özellikle okul başarısında zaman zaman en önemli problemlerden biri göz kusurları olarak görülebilmektedir. Çocuğun okumada güçlük çekmesi, göz kusurlarının etkisi olarak baş ağrısı ve konsantrasyon kaybı okula olan ilgisini de azaltabilmektedir.

Katarakt Tedavisinde Akıllı Lensler

KATARAKT TEDAVİSİNDE AKILLI LENS FARKI
Göz içine yerleştirilen çok odaklı mercekleri tanımlamak için Akıllı Lens adını kullanıyoruz. Akıllı Lens teknolojisiyle birlikte hastalar uzak, yakın ve orta mesafede daha net bir görüş imkanına kavuşuyor.

Katarakta Çözüm İmkanı

Akıllı Lens katarakt sorunu olan kişiler için de bir alternatif oluşturuyor. Katarakt, bireyin gözündeki orijinal merceğin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Bu durum görme kalitesini düşürür ve göz merceğinin netlemesine engel oluşturur. Akıllı Lens tedavisi gözün doğal merceğini çıkartarak, yerine yapay bir lens  yerleştirme işlemi olduğundan, katarakt sorunu için de bir çözüm imkanı yaratmaktadır.

Kalıcı Tedavi

Akıllı Lens tedavisi uygulanan kişide bir daha katarakt gelişmez ve giderilen görme kusuru tekrar ortaya çıkmaz. Bununla birlikte ilerleyen yaşlarda göz numarasının tekrar gelmesi gibi bir komplikasyon da görülmemektedir. Tek seferlik bir operasyondur ve etkisi kalıcıdır.

Yüksek Hasta Konforu

Akıllı Lens uygulamasının bir diğer önemli özelliği de hasta konforunu ön planda tutuyor olması. Genel anestezi kullanılmayan operasyonda hasta ağır ya da acı hissetmemektedir. İşlem sonrasında hastanede yatmasına gerek yoktur ve ertesi gün normal yaşantısına kaldığı yerden devam edebilmektedir.

Akıllı lenslerin özellikleri nedir?

Ömürlük lenslerdir, yıllar geçtikçe deforme olmaz.

Uzak, yakın ve orta mesafeyi tek lens ile görme imkanı sunar.

Tedavi sonrasında denize, havuza girilebilir.

Hastada katarakt oluşumu meydana gelmez.

Tedavi yapıldıktan sonra numaralar geri gelmez.

Gözde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmektedir.

Renk geçişlerini net bir şekilde fark etme olanağı sunar.

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İLE DAHA GENÇ BİR GÖRÜNÜM MÜMKÜN

Ameliyatsız göz kapağı estetiği nedir?

Ameliyatsız göz kapağı estetiği; dokuya dokunmadan ve plazma enerjisi kullanılarak tedavi edilmek istenen bölgedeki sorunlu dokunun buharlaştırılması işlemidir. Tedavi esnasında neşter kullanılmaz, kesi yapılmaz ve dikiş atılmaz.

Hasta ağrı ya da acı hissediyor mu?

İşlem özel bir cihaz yardımıyla ve plazma enerjisi aracılığıyla gerçekleştirildiği için ağrı ya da acı oluşturabilecek bir süreç yok. Bu nedenle de ameliyat korkusu olan hastalar açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Tedavi sonrası hastanede kalmaya gerek var mı?

Operasyon cerrahi müdahalelere göre çok daha kısa süre içinde gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir kesi uygulanmadığı, kanama riski oluşmadığı için hastanede yatmaya, gözlem altında tutulmaya gerek kalmıyor. Operasyon gerçekleştikten sonra hastayı hemen taburcu edebilmekteyiz.

Göz estetiğini neden göz doktorları yapmalıdır?

Göz ve çevresine uygulanacak işlemlerde herhangi bir komplikasyon oluşmaması, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için göz doktorlarının bu işlemleri gerçekleştirmesi önemlidir. Göz doktorları işlemin uygulanacağı bölgenin yapısına hakim olduğu için sağlık riskleri minimalize edilmektedir.

Kırışıklıklar için çözüm mü?

Gözümüz ve göz çevremiz insanlarla iletişim kurarken en çok dikkat edilen bölgelerdendir. Bu nedenle bu bölgedeki deformasyonlar ve yaşlanma belirtileri kişiyi daha çabuk ele verebiliyor. İçinde bulunduğumuz dönem insanları daha hızlı bir tempoya sürüklediği için yaşlanmanın etkileri de daha genç yaşlarda ortaya çıkıyor. 20’li yaşların ortalarında bile göz çevresinde kırışıklıklar görebiliyoruz. Ameliyatsız göz kapağı estetiği ile  bu bölgede bulunan kırışıklıkları da ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor artık.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği avantajları;

*Neşter, makas kullanılmıyor.

*Narkoz verilmiyor.

*Dikiş yapılmıyor.

*Pansuman gerektirmiyor.

*Cinsiyet ve yaş sınırı yok.

*Kanama ve enfeksiyon riski yok.

*Görme üzerinde herhangi bir yan etkisi yok.

*Ciltte yenilenme sağlıyor.

*Beş ila on yıl etkisini koruyor.

*Gerektiği zaman tekrar uygulanabiliyor.

*Günlük hayata engel olmuyor.

 

Göze “Dokunmadan” Astigmat Tedavisi

Göz kusurlarını tedavi edebilme noktasında artık daha ileri bir teknoloji kullanıyoruz. Saniyeler süren ve hastanın gözüne dokunulmayan bir işlemle miyop, hipermetrop ve astigmat tedavi edilebiliyor. Tedavisi uzun süre gerçekleştirilemeyen, sonrasında da cerrahi yöntemler dışında müdahale olacağı bulunmayan yüksek astigmat için de No Touch Laser’ı rahatlıkla kullanabiliyoruz.

Göze dokunmadan lazer tedavisi nedir?

No Touch Laser adını verdiğimiz tedavide; hastanın gözüne hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Bu özellikle ameliyat korkusu olan, gözüne dokunulmasının düşüncesini bile rahatsız edici bulan hastalar için önemli bir avantaj. Hasta sadece lazer cihazına birkaç saniye bakıyor. Hiçbir kesi, cerrahi müdahale uygulanmıyor. Aynı gün içinde iki göze de uygulanan tedaviyle birlikte iyileşme süreci başlıyor.

No Touch Laser astigmat için uygulanabilir mi?

Operasyonun en önemli avantajlarından biri cerrahi müdahalede bulunmadan astigmat gibi kusurları da tedavi edebilmesidir. Tek bir işlemle ve saniyeler içinde miyop, hipermetrop ve astigmat tedavi edilebiliyor.

Göze dokunmadan lazer yüksek astigmatta da başarılı sonuç veriyor mu?

Göz cerrahisinde teknoloji çok ilerlemiş durumda. Eskiden müdahale edilemeyen, kısıtlı müdahale alanları olan problemler, ufak dokunuşlarla halledilebilir hale geldi. Yüksek astigmat da No Touch Laser’la birlikte birkaç saniye içinde ortadan kaldırılabiliyor.

Göze dokunmadan lazer tedavisi sonrasında göz kuruluğu yaşanıyor mu?

No Touch Laser tedavisi; diğer yöntemlerden farklı olarak göz kuruluğuna neden olmuyor. Bu da hastaların konforunu arttıran diğer etmenlerden biri. Tedaviden sonra hastalarımız gündelik yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebilmektedir.

Çocuklarda Rutin Göz Muayenesinin Önemi

Çocukların öz farkındalıkları yetişkinler kadar olmadığı için göz kusurları genellikle ilk öğretmenleri tarafından fark edilmektedir. Bu sebeple çocuklar için periyodik göz muayenesi önem teşkil etmektedir. Okul çağı çocukları için bu kontroller yılda bir olabilecekken, bebekler için olağandışı bir durum söz konusu değilse, 6. ve 12. aylarda gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarda Göz Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

*Okuma isteksizliği

*Baş ağrısı

*Sürekli gözlerini kısarak bakma

*Gözlerde kaşınma

*Işığa Hassasiyet

*Çok yakından TV izleme

Erken Tanı Tedaviyi Kolaylaştırıyor

Yetişkinlerde görülen göz rahatsızlıklarının önemli bir bölümünü çocuklarda da görebiliyoruz. Bunlar arasında özellikle şaşılık, göz tembelliği, gözyaşı kanal tıkanıklığı ve kırma kusurları en sık görülen hastalıklardır. Çocuklarda görülen görme bozukluklarının önemli bir bölümünde erken tanı ve zamanında müdahale tedaviyi kolaylaştırıyor. Göz tembelliği gibi durumlarda 8-9 yaşına kadar sorunu tedavi ile yok etmek mümkün olabilirken, ilerleyen yaşlarda tedavi güçleşmekte. Bazı durumlarda ise gerçekleşememektedir.

Okul Başarısını Etkiliyor

Çocukların sağlıklı bir görme eylemi gerçekleştirebilmesi özellikle okul başarıları üzerinde etkili. Göz bozuklukları nedeniyle çocuklarda baş ağrısı ve görmede bulanıklık okuma isteksizliği yaratmaktadır. Oluşan okuma isteksizliği okul çağına yeni geçen bir çocuğun okumayı öğrenmesini zorlaştırabilirken, ilerleyen yaşlarda ise ders takibini zorlaştırabilmektedir. Bunun neticesinde de okul başarısı olumsuz seyretmektedir.

Görme Kaybı Oluşabilmekte

Çocuklarda oluşan göz komplikasyonlarının bir diğer önemli sonucu ise muayene sonucu gerekli tedavi uygulanmazsa sürecin görme kaybına kadar ilerlemesidir. Özellikle göz iltihabı gibi komplikasyonlarda gerekli tedavi uygulanmadığı takdirde ciddi görme problemleri ve görme kaybı oluşma riskli mevcuttur.

Akıllı Lens

Anti – Aging’in göz sağlığına etkisi nedir?
Bakmanın değil, görmenin önemli olduğu bir çağda yaşamaktayız. Gözlerimiz karakteristik olarak vücudumuzun en önemli noktalarından biridir. Bu nedenle gözlerimiz ve göz çevremiz yaşımızı en hızlı ortaya çıkaran bölgelerin başında gelmektedir. Sürekli bir yerlerde unutulan veya boynumuzda taşıdığımız yakın gözlüklerin devri artık kapanmaktadır. Akıllı Lens tedavisiyle birlikte özellikle yaşlılığın en önemli belirtilerinden olan çift gözlük kullanımı da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle Akıllı Lens tedavisi anti-aging’i destekleyici bir uygulamadır.

Akıllı Lens nedir?

Akıllı Lensler, yakın, uzak ve orta mesafede daha net görmemizi sağlamaya yarayan bir teknolojidir. Özellikle 40’lı yaşlarla birlikte ortaya çıkan presbiyopi, yani yakını görme bozukluğu pek çok açıdan insanları rahatsız eden bir olgudur. Hele ki zaten miyop olan ve gözlük kullanan bir kişinin, 40’lı yaşlarıyla birlikte bir de yakınını görmek için ayrı bir gözlük kullanması psikolojik olarak da rahatsız edici bir durumdur.

Yakın ve uzak görme aynı anda düzeltilebilir mi?
Akıllı Lens tedavisinde miyop, hipermetrop ve astigmat aynı anda düzeltilebildiği bilinmektedir.

Kimlere uygulanabilir?
Kataraktı olan ve aynı zamanda uzak, yakın görme sorunu yaşayanlara veya gözü lazer tedavisi için uygun olmayan yüksek gözlük numaralı hastalara uygulanır.

Akıllı Lenslerin diğer lenslerden farkı nedir?
Akıllı Lensler orta mesafeyi de net gösteren lenslerdir. Günümüzde iş yaşantısında ya da özel yaşantımızda bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazların kullanım süremiz sürekli artmaktadır. Bu cihazlar bizim ara görüş mesafemize girmektedir. Akıllı Lens tedavisinin en önemli özelliklerinden biri bu orta mesafelerde de net bir görüş olacağını sunmasıdır.

Akıllı Lenslerin özellikleri nelerdir?
Ömürlük lenslerdir, yıllar geçtikçe deforme olmaz.
Uzak, yakın ve orta mesafeyi tek lens ile görme imkanı sunar.
Tedavi sonrasında denize, havuza girilebilir.
Hastada katarakt oluşumu meydana gelmez.
Tedavi yapıldıktan sonra numaralar geri gelmez.
Gözde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmektedir.
Renk geçişlerini net bir şekilde fark etme olanağı sunar.

Şaşılık

Şaşılık , gözlerin paralelliğinin bozulduğu ve farklı yönlere baktığı bir görsel kusurdur. Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Kayma daimi olabilir ya da ara ara ortaya çıkar. Bazen kayan göz düz bakıp diğeri kayma yapabilir.
DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ
Bebeklerde 6 aya kadar sinir gelişimi tam olmadığından gözlerde kayma olabilir. 6 aylıktan itibaren kayma olmasından şüphelenilmesi mutlaka göz uzmanına başvurulmasını gerektirir. Tüm çocukların doğumdan hemen sonra, 6. ayda, 12 ayda ve her yıl muayene olması gereklidir.

Şaşılık Belirtileri Nelerdir?

Gözlerin farkı yönlere bakması, gözde ağrı, baş ağrısı, çift görme, baş ve yüzün bir yana dönük olması, üç boyutlu görüntünün kaybolması şaşılık belirtilerinin başında gelir. Bazı olgularda çocuğunuz için gözlük önerilebilir. Verilen gözlükle kayma tamamen veya kısmen düzelebilir. Bunun dışında gözleri paralelleştirmek ya da katarakt varsa gidermek için cerrahi gerekebilir. Tembel gözü güçlendirmek için sıklıkla sağlıklı gözü kapamak gerekir.
Şaşılık cerrahisi nasıl yapılır?
Çocuklara şaşılık cerrahisi planlandığında genel anestezi gerekir. Lokal anestezi ancak erişkinlerde kullanılabilir. İyileşme hızlı olur. Hastalar, birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönerler. Cerrahi sonrası gözlük veya prizma gerekebilir. Sabit şaşılığı olan çocuklarda erken cerrahi daha iyi sonuç verir.
Şaşılık tedavisinde geç kalınırsa, göz tembelliği süreklilik kazanır ve geri dönülemez bir hal alır.

Göz Sağlığında Anti-Aging

Anti-Aging trendinin göze etkisi nedir?

Çağımızın en önemli trendlerinden biri anti-aging. İnsan ömrünün uzadığı ve kaliteli yaşamın önemli olduğu bir dönemde her yaşta her mesafede net görme isteğimiz ve ihtiyacımız arttı. Tabletler, cep telefonları, sinema sistemleri, bilgisayarlar ve sayamadığımız onlarca teknolojik cihazlar hayatımızın değişmez bir parçası oldu. Hem teknolojiye ayak uydurmak hem de görmeyi gençleştirmek mümkün. Boynumuzda taşıdığımız yakın gözlüklerinin devri artık kapanıyor. Akıllı Lens tedavisiyle bir anlamda gözlerin genç dönemdeki gibi daha iyi görmesi sağlanıyor.

Katarakt tedavisinde kullanılan Akıllı Lens nedir?< Akıllı Lensler yapay göz içi lensidir ve Akıllı Lensler ile yakın, orta ve uzak mesafede yardımcı bir gözlüğe ihtiyaç duymadan net bir görüntü sağlandığı bilinmektedir. Bu lensler sayesinde katarakt ameliyatından sonra kişi hem kataraktından kurtulabilir ve uzak, yakın ve ara mesafede ömür boyu net görüş elde edebilir. Akıllı Lenslerin diğer lenslerden farkı nedir?

Akıllı Lensler orta mesafeyi de net gösteren lenslerdir. Araba kullanırken, yemek yaparken, kitap okurken bu mesafeler netleşir. Katarakt operasyonu sonrasında da hastalar hem kataraktından hem de gözlüklerinden kurtulur. Yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan kataraktı tedavi ederek görmeyi gençleştiriyoruz.

Yakın ve uzak görme aynı anda düzeltilebilir mi?

Akıllı Lens tedavisinde miyop, hipermetrop ve astigmat aynı anda düzeltilebildiği bilinmektedir.

Kimlere uygulanabilir?

Kataraktı olan ve aynı zamanda uzak, yakın görme sorunu yaşayanlara veya gözü lazer tedavisi için uygun olmayan yüksek gözlük numaralı hastalara uygulanır.

Akıllı Lenslerin özellikleri nelerdir?

Ömürlük lenslerdir, yıllar geçtikçe deforme olmaz.

Uzak, yakın ve orta mesafeyi tek lens ile görme imkanı sunar.

Tedavi sonrasında denize, havuza girilebilir.

Hastada katarakt oluşumu meydana gelmez.

Tedavi yapıldıktan sonra numaralar geri gelmez.

Gözde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmektedir.

Renk geçişlerini net bir şekilde fark etme olanağı sunar.