Göz Tembelliğinde Akıllı Gözlük Tedavisi

Göz Tembelliği Tedavisinde Akıllı Gözlük

Yeni nesil teknoloji sayesinde göz tembelliği tedavisi kolayca yapılabiliyor. Akıllı gözlük ile 3 boyutlu oyunlarla görme seviyesi  %30 veya %40 oranında çıkarılabiliyor. Bu gözlüklerle göz tembelliği 2 ay içinde düzeltilebilir.

 

 

Göz Tembelliği Nedir?

Yaşam kalitesini etkileyen ve çocuklarda sık görülen göz tembelliği bir gözün diğer göze oranla daha az görmesidir. Erken yaşlarda tespit edilirse tedavisi yapılabilir.

 

Belirtileri Nelerdir?

Şaşılık ya da kayma, televizyonu yakından izleme, gözlerini sürekli kırpma, göz kapağında düşüklük varsa zaman aileler çocuklarını vakit kaybetmeden göz hekimine götürmelidir.

 

Göz Tembelliği Tedavisinde Erken Teşhis Önemli

Teşhis yaşı çok önemlidir. Çocuğun bir gözü iyi görüyor diğer gözü tembel ise bunu anlamayabilir. Düzenli yapılan göz muayeneleri bu durumda çok önemli. Sadece göz muayenesinden teşhis edilebilir.

 

Nedenleri Nelerdir?

Birçok nedeni vardır. Doğuştan hipermetroplarda, şaşılık hastalarında, doğum sırasında meydana kataraktlarda ve iki göz arasında yüksek derece farkına neden olan hipermetrop, miyop ve astigmat neden olabilir.

 

Aileler Dikkat!

Aileler evde de basit bir yöntemle göz tembelliği olup olmadığını anlayabilirler. Tek göz kapatarak hangi gözün görüp görmediğini fark edebilirler. Herhangi bir şüphe fark ettiklerinde göz tembelliği tedavisi için göz hekimine gitmeleri gerekir.

 

Göz Tembelliği Tedavisinde Akıllı Gözlük

Eğer çocuğunuza göz tembelliği teşhisi konulduysa bir saat akıllı gözlük ile vakit geçirmesi gerekir.

Oyun amaçlı kullanılan 3 boyutlu akıllı gözlükler sayesinde çalışmayan gözün aktif edilmesiyle tedavi yapılır.

Tedavi, özel olarak hazırlanmış ve camları göz tembelliği tedavisine uygun gözlükler ile sağlanmaktadır. Akıllı gözlük ile tedavisinde oyunda yer alan görseller, animasyonlar 3 boyutlu olduğu için beyin daha iyi uyarılır.

 

İlkokula yeni başlayan ve anaokulundaki tüm çocukların en azından bir kere göz muayenesinden mutlaka geçmeleri gerekir.

Göz Tembelliği Tedavisi

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİNDE AKILLI GÖZLÜK UYGULAMASI NEDİR?

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

Göz tembelliği bir gözün diğer göze oranla daha az görmesi ya da her iki gözün olması gerekenden daha az oranda görmesidir. Az görme yanında derinlik algısında da bozulmaya yol açar. Erken yaşlarda tespit edilirse tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Teşhis yaşı çok önemlidir, çünkü görme doğumla birlikte öğrenilen bir duyu olup 10 yaşına kadar gelişimini tamamlamaktadır. Dolayısıyla 10 yaş öncesi tanı konulması tedavide başarıyı arttıracaktır.

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

Göz tembelliğinin birçok nedenleri vardır. Bunlar şaşılık, her iki göz arasında yüksek derece farkına sebep olan hipermetrop, miyop ve astigmatizm gibi göz bozuklukları ve doğumsal katarakt gelmektedir.

İLK MUAYENENİN ÖNEMİ

Anne ya da babasında göz bozukluğu ve/veya göz tembelliği olan ya da gözlerinde kayma olan çocuklar mutlaka 3 yaşından önce göz hekimine muayene olmalıdırlar. Bilinen bir risk faktörü olmasa bile çocuklara 3 yaşına geldiğinde göz muayenesi yapılmalıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şaşılık ya da kayma şüphesi, televizyona yakından bakma, gözlerini aşırı kırpma, göz bebeğinde beyaz leke, kapak düşüklüğü varsa zaman kaybetmeden muayene olunması gerekir.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ NASILDIR?

Şaşılık varsa düzeltilmeli, hipermetrop, miyop ya da astigmat gibi göz kusurları varsa uygun gözlükler kullanılmalı ve kapama tedavisi yapılmalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte göz tembelliğinin tedavisi daha başarılı hale gelmektedir.

GÖZ TEMBELLİĞİNİN TEDAVİLERİNDEN BİRİ AKILLI GÖZLÜK

Göz tembelliği tedavisinde son zamanlarda uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi de akıllı gözlüklerdir. Oyun amaçlı kullanılan 3 boyutlu sanal gözlükler daha iyi gören gözün belirli aralıklarla elektronik olarak kapatılması prensibi ile çalışır. Özel tasarımlı ve özel camlar kullanılan gözlükler ile sağlanmaktadır. Böylece tedavi daha etkin olarak yapılabilir ve çocuklar tedaviye uyumlu pozitif cevap verebilir.

Göz Tembelliği

Göz Tembelliği

Göz tembelliği hastanın gözünde yapısal hiçbir problem olmamasına rağmen hastanın gözlerinin sağlıklı göze göre daha düşük görme kapasitesinde olmasına verilen isimdir.

İnsan  beyni geliştiği sürece insanın görme kapasitesi de gelişmeye başlar. Bu gelişme döneminde eğer bir gözde görme bozukluğu  var ise bu göz tembel kalır.

 Sebepleri nelerdir?

  • Şaşılık ; kayan göz görüntüyü beyne iletmez ve hasta tek gözünü kullanmak zorunda kalır.Bu da şaşı olan gözün tembelleşmesine sebep olmaktadır.
  • Kırma kusurları ; Bir gözde diğer göze oranla daha fazla kırma kusuru olması veya her iki gözdede kırma kusuru olması tedavi edilmemesi ile her iki gözünde tembelleşmesidir.
  • Saydam olması gereken dokuların mat olması; katarakt göz merceğinin saydamlığını yitirmesi ve buğulu bir görüntü oluşmasıdır. Kataraktlı göz tedavi edilemez ise göz tembelliği hastalığının kuvvetli sebeplerinden biri olabilmektedir.

Katarakta bağlı göz tembelliği küçük yaşlarda oluşmaya başlayabilir. Bu sebepten küçük yaşlardaki çocukların göz muayenesinin yapılaması çocuk göz sağlığı için çok önemlidir.

  • Görmeyi engelleyen diğer göz rahatsızlıkları da göz tembelliğine zemin hazırlamaktadır. Düzenli göz muayenesi göz sağlığı için hayati önemdedir.

Teşhisi nasıl yapılmaktadır?

Her iki gözün test edilmesi ve iki göz arasındaki farkın bulunması ile teşhis yapılmaktadır. Çocuklarda  ve bebeklerde sağlıklı gözün doktor tarafından elle kapatılması halinde çocuğun verdiği tepkilere bakmak gibi yöntemlerle teşhis edilmeye  çalışılır. Uzaktan gözlere odaklanan ölçüm bebeklerde ve çocuklardaki kırma kusurları da teşhis edilebilmektedir.

Tedavisi var mıdır?

Göz Tembelliği tedavisinin esası tembelleşmiş olan gözün daha fazla kullanılmasının sağlanmasına dayanmaktadır.

Çocuklarda kapama tedavisi yapılmaktadır. Kırma kusuru var ise gerekli tedavinin yapılması ondan sonra göz tembelliği tedavisine başlanması gerekmektedir.

 Hastalığın tedavisinde özel göz damlaları ile sağlıklı göz bulanıklaştırılarak tembel gözün kullanımı sağlanmaktadır.

Tedavisi cam tedavi yöntemi ile de yapılabilir. Göz tembelliği olan göze uyarılar verilir. Hastane de ve birkaç seans alınarak yapılabilir.

Bilgisayar programları kullanılarak da tedavi yapılabilmektedir.