Çocuk Göz Hastalığı

ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞINDA ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Çocuklarda göz kusurlarını ya da hastalıklarını genellikle ilk fark eden öğretmenleri oluyor. Bu durum rutin göz muayenesinin yapılmadığını gösteriyor bizlere. Özellikle çocuklar için erken tanı ve erken tedavi çok önemlidir.

Ailelerin en zorlandığı konulardan biri de çocukları hastaneye ve doktora gitmeye ikna etmek. Gelişen teknolojiyle birlikte 1 aylık bebeğin bile göz ölçümlerini büyük bir rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

Çocuklara yönelik geliştirilen ölçüm cihazlarıyla birlikte, çocuklara göz ölçümünü anne kucağında bile uygulayabildiği bilinmektedir. Böylece göz ölçüm cihazı karşısında bebek ve çocukların yaşadığı gerginlik ile korkunun önüne geçebilebilir.

Rutin göz muayenesi şart

Çocukların farkındalık düzeyi yetişkinlere oranla daha düşük olduğu için göz kusurlarını anlamlandırmada sorun yaşayabiliyorlar. Bu nedenle okul çağına gelindiğinde şikayetler birden bire artıyor; çünkü öğretmenleri fark ediyor. Olağandışı bir durum yoksa bebeklerde 6. ve 12. aylarda göz muayeneleri mutlaka yapılmalı. Bunun ardından yine rutin muayeneler 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Bebeklerde göz muayenesi

Merak edilen detaylardan biri de ilk göz muayenesinin nasıl yapıldığı ve zor olup olmadığı. Aile ve bebek için ilk muayenenin bir zorluğu bulunmuyor. Göz ekseni, doğuştan katarakt ya da şaşılık ve gözün ön segmentinde bir sorun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Belirtiler gözden kaçırılmamalı

Çocuklarda göz kusurlarının en önemli belirtileri genellikle göz sulanması, baş ağrısı, kitap okurken parmakla takip etme, gözleri kısarak bakma, televizyonu yakından seyretme şeklinde görülmektedir. Bu belirtilerden biri ya da daha fazlasını çocuğunuzda gözlemliyorsanız en yakın zamanda göz doktoruna muayene için götürmeniz gerekmektedir.

Göz sağlığı okul başarısında etkili

Çocuklarda göz kusurlarının erten tanı ve tedavisi önemli; çünkü pek çok alanda çocuğun motivasyonu olumsuz etkileniyor. Özellikle okul başarısında zaman zaman en önemli problemlerden biri göz kusurları olarak görülebilmektedir. Çocuğun okumada güçlük çekmesi, göz kusurlarının etkisi olarak baş ağrısı ve konsantrasyon kaybı okula olan ilgisini de azaltabilmektedir.

Katarakt Tedavisinde Akıllı Lensler

KATARAKT TEDAVİSİNDE AKILLI LENS FARKI
Göz içine yerleştirilen çok odaklı mercekleri tanımlamak için Akıllı Lens adını kullanıyoruz. Akıllı Lens teknolojisiyle birlikte hastalar uzak, yakın ve orta mesafede daha net bir görüş imkanına kavuşuyor.

Katarakta Çözüm İmkanı

Akıllı Lens katarakt sorunu olan kişiler için de bir alternatif oluşturuyor. Katarakt, bireyin gözündeki orijinal merceğin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Bu durum görme kalitesini düşürür ve göz merceğinin netlemesine engel oluşturur. Akıllı Lens tedavisi gözün doğal merceğini çıkartarak, yerine yapay bir lens  yerleştirme işlemi olduğundan, katarakt sorunu için de bir çözüm imkanı yaratmaktadır.

Kalıcı Tedavi

Akıllı Lens tedavisi uygulanan kişide bir daha katarakt gelişmez ve giderilen görme kusuru tekrar ortaya çıkmaz. Bununla birlikte ilerleyen yaşlarda göz numarasının tekrar gelmesi gibi bir komplikasyon da görülmemektedir. Tek seferlik bir operasyondur ve etkisi kalıcıdır.

Yüksek Hasta Konforu

Akıllı Lens uygulamasının bir diğer önemli özelliği de hasta konforunu ön planda tutuyor olması. Genel anestezi kullanılmayan operasyonda hasta ağır ya da acı hissetmemektedir. İşlem sonrasında hastanede yatmasına gerek yoktur ve ertesi gün normal yaşantısına kaldığı yerden devam edebilmektedir.

Akıllı lenslerin özellikleri nedir?

Ömürlük lenslerdir, yıllar geçtikçe deforme olmaz.

Uzak, yakın ve orta mesafeyi tek lens ile görme imkanı sunar.

Tedavi sonrasında denize, havuza girilebilir.

Hastada katarakt oluşumu meydana gelmez.

Tedavi yapıldıktan sonra numaralar geri gelmez.

Gözde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmektedir.

Renk geçişlerini net bir şekilde fark etme olanağı sunar.

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İLE DAHA GENÇ BİR GÖRÜNÜM MÜMKÜN

Ameliyatsız göz kapağı estetiği nedir?

Ameliyatsız göz kapağı estetiği; dokuya dokunmadan ve plazma enerjisi kullanılarak tedavi edilmek istenen bölgedeki sorunlu dokunun buharlaştırılması işlemidir. Tedavi esnasında neşter kullanılmaz, kesi yapılmaz ve dikiş atılmaz.

Hasta ağrı ya da acı hissediyor mu?

İşlem özel bir cihaz yardımıyla ve plazma enerjisi aracılığıyla gerçekleştirildiği için ağrı ya da acı oluşturabilecek bir süreç yok. Bu nedenle de ameliyat korkusu olan hastalar açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Tedavi sonrası hastanede kalmaya gerek var mı?

Operasyon cerrahi müdahalelere göre çok daha kısa süre içinde gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir kesi uygulanmadığı, kanama riski oluşmadığı için hastanede yatmaya, gözlem altında tutulmaya gerek kalmıyor. Operasyon gerçekleştikten sonra hastayı hemen taburcu edebilmekteyiz.

Göz estetiğini neden göz doktorları yapmalıdır?

Göz ve çevresine uygulanacak işlemlerde herhangi bir komplikasyon oluşmaması, istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması için göz doktorlarının bu işlemleri gerçekleştirmesi önemlidir. Göz doktorları işlemin uygulanacağı bölgenin yapısına hakim olduğu için sağlık riskleri minimalize edilmektedir.

Kırışıklıklar için çözüm mü?

Gözümüz ve göz çevremiz insanlarla iletişim kurarken en çok dikkat edilen bölgelerdendir. Bu nedenle bu bölgedeki deformasyonlar ve yaşlanma belirtileri kişiyi daha çabuk ele verebiliyor. İçinde bulunduğumuz dönem insanları daha hızlı bir tempoya sürüklediği için yaşlanmanın etkileri de daha genç yaşlarda ortaya çıkıyor. 20’li yaşların ortalarında bile göz çevresinde kırışıklıklar görebiliyoruz. Ameliyatsız göz kapağı estetiği ile  bu bölgede bulunan kırışıklıkları da ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor artık.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği avantajları;

*Neşter, makas kullanılmıyor.

*Narkoz verilmiyor.

*Dikiş yapılmıyor.

*Pansuman gerektirmiyor.

*Cinsiyet ve yaş sınırı yok.

*Kanama ve enfeksiyon riski yok.

*Görme üzerinde herhangi bir yan etkisi yok.

*Ciltte yenilenme sağlıyor.

*Beş ila on yıl etkisini koruyor.

*Gerektiği zaman tekrar uygulanabiliyor.

*Günlük hayata engel olmuyor.

 

Göze “Dokunmadan” Astigmat Tedavisi

Göz kusurlarını tedavi edebilme noktasında artık daha ileri bir teknoloji kullanıyoruz. Saniyeler süren ve hastanın gözüne dokunulmayan bir işlemle miyop, hipermetrop ve astigmat tedavi edilebiliyor. Tedavisi uzun süre gerçekleştirilemeyen, sonrasında da cerrahi yöntemler dışında müdahale olacağı bulunmayan yüksek astigmat için de No Touch Laser’ı rahatlıkla kullanabiliyoruz.

Göze dokunmadan lazer tedavisi nedir?

No Touch Laser adını verdiğimiz tedavide; hastanın gözüne hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Bu özellikle ameliyat korkusu olan, gözüne dokunulmasının düşüncesini bile rahatsız edici bulan hastalar için önemli bir avantaj. Hasta sadece lazer cihazına birkaç saniye bakıyor. Hiçbir kesi, cerrahi müdahale uygulanmıyor. Aynı gün içinde iki göze de uygulanan tedaviyle birlikte iyileşme süreci başlıyor.

No Touch Laser astigmat için uygulanabilir mi?

Operasyonun en önemli avantajlarından biri cerrahi müdahalede bulunmadan astigmat gibi kusurları da tedavi edebilmesidir. Tek bir işlemle ve saniyeler içinde miyop, hipermetrop ve astigmat tedavi edilebiliyor.

Göze dokunmadan lazer yüksek astigmatta da başarılı sonuç veriyor mu?

Göz cerrahisinde teknoloji çok ilerlemiş durumda. Eskiden müdahale edilemeyen, kısıtlı müdahale alanları olan problemler, ufak dokunuşlarla halledilebilir hale geldi. Yüksek astigmat da No Touch Laser’la birlikte birkaç saniye içinde ortadan kaldırılabiliyor.

Göze dokunmadan lazer tedavisi sonrasında göz kuruluğu yaşanıyor mu?

No Touch Laser tedavisi; diğer yöntemlerden farklı olarak göz kuruluğuna neden olmuyor. Bu da hastaların konforunu arttıran diğer etmenlerden biri. Tedaviden sonra hastalarımız gündelik yaşantılarına kaldıkları yerden devam edebilmektedir.

Çocuklarda Rutin Göz Muayenesinin Önemi

Çocukların öz farkındalıkları yetişkinler kadar olmadığı için göz kusurları genellikle ilk öğretmenleri tarafından fark edilmektedir. Bu sebeple çocuklar için periyodik göz muayenesi önem teşkil etmektedir. Okul çağı çocukları için bu kontroller yılda bir olabilecekken, bebekler için olağandışı bir durum söz konusu değilse, 6. ve 12. aylarda gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarda Göz Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

*Okuma isteksizliği

*Baş ağrısı

*Sürekli gözlerini kısarak bakma

*Gözlerde kaşınma

*Işığa Hassasiyet

*Çok yakından TV izleme

Erken Tanı Tedaviyi Kolaylaştırıyor

Yetişkinlerde görülen göz rahatsızlıklarının önemli bir bölümünü çocuklarda da görebiliyoruz. Bunlar arasında özellikle şaşılık, göz tembelliği, gözyaşı kanal tıkanıklığı ve kırma kusurları en sık görülen hastalıklardır. Çocuklarda görülen görme bozukluklarının önemli bir bölümünde erken tanı ve zamanında müdahale tedaviyi kolaylaştırıyor. Göz tembelliği gibi durumlarda 8-9 yaşına kadar sorunu tedavi ile yok etmek mümkün olabilirken, ilerleyen yaşlarda tedavi güçleşmekte. Bazı durumlarda ise gerçekleşememektedir.

Okul Başarısını Etkiliyor

Çocukların sağlıklı bir görme eylemi gerçekleştirebilmesi özellikle okul başarıları üzerinde etkili. Göz bozuklukları nedeniyle çocuklarda baş ağrısı ve görmede bulanıklık okuma isteksizliği yaratmaktadır. Oluşan okuma isteksizliği okul çağına yeni geçen bir çocuğun okumayı öğrenmesini zorlaştırabilirken, ilerleyen yaşlarda ise ders takibini zorlaştırabilmektedir. Bunun neticesinde de okul başarısı olumsuz seyretmektedir.

Görme Kaybı Oluşabilmekte

Çocuklarda oluşan göz komplikasyonlarının bir diğer önemli sonucu ise muayene sonucu gerekli tedavi uygulanmazsa sürecin görme kaybına kadar ilerlemesidir. Özellikle göz iltihabı gibi komplikasyonlarda gerekli tedavi uygulanmadığı takdirde ciddi görme problemleri ve görme kaybı oluşma riskli mevcuttur.

Akıllı Lens

Anti – Aging’in göz sağlığına etkisi nedir?
Bakmanın değil, görmenin önemli olduğu bir çağda yaşamaktayız. Gözlerimiz karakteristik olarak vücudumuzun en önemli noktalarından biridir. Bu nedenle gözlerimiz ve göz çevremiz yaşımızı en hızlı ortaya çıkaran bölgelerin başında gelmektedir. Sürekli bir yerlerde unutulan veya boynumuzda taşıdığımız yakın gözlüklerin devri artık kapanmaktadır. Akıllı Lens tedavisiyle birlikte özellikle yaşlılığın en önemli belirtilerinden olan çift gözlük kullanımı da ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle Akıllı Lens tedavisi anti-aging’i destekleyici bir uygulamadır.

Akıllı Lens nedir?

Akıllı Lensler, yakın, uzak ve orta mesafede daha net görmemizi sağlamaya yarayan bir teknolojidir. Özellikle 40’lı yaşlarla birlikte ortaya çıkan presbiyopi, yani yakını görme bozukluğu pek çok açıdan insanları rahatsız eden bir olgudur. Hele ki zaten miyop olan ve gözlük kullanan bir kişinin, 40’lı yaşlarıyla birlikte bir de yakınını görmek için ayrı bir gözlük kullanması psikolojik olarak da rahatsız edici bir durumdur.

Yakın ve uzak görme aynı anda düzeltilebilir mi?
Akıllı Lens tedavisinde miyop, hipermetrop ve astigmat aynı anda düzeltilebildiği bilinmektedir.

Kimlere uygulanabilir?
Kataraktı olan ve aynı zamanda uzak, yakın görme sorunu yaşayanlara veya gözü lazer tedavisi için uygun olmayan yüksek gözlük numaralı hastalara uygulanır.

Akıllı Lenslerin diğer lenslerden farkı nedir?
Akıllı Lensler orta mesafeyi de net gösteren lenslerdir. Günümüzde iş yaşantısında ya da özel yaşantımızda bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazların kullanım süremiz sürekli artmaktadır. Bu cihazlar bizim ara görüş mesafemize girmektedir. Akıllı Lens tedavisinin en önemli özelliklerinden biri bu orta mesafelerde de net bir görüş olacağını sunmasıdır.

Akıllı Lenslerin özellikleri nelerdir?
Ömürlük lenslerdir, yıllar geçtikçe deforme olmaz.
Uzak, yakın ve orta mesafeyi tek lens ile görme imkanı sunar.
Tedavi sonrasında denize, havuza girilebilir.
Hastada katarakt oluşumu meydana gelmez.
Tedavi yapıldıktan sonra numaralar geri gelmez.
Gözde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmektedir.
Renk geçişlerini net bir şekilde fark etme olanağı sunar.

Şaşılık

Şaşılık , gözlerin paralelliğinin bozulduğu ve farklı yönlere baktığı bir görsel kusurdur. Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Kayma daimi olabilir ya da ara ara ortaya çıkar. Bazen kayan göz düz bakıp diğeri kayma yapabilir.
DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİ
Bebeklerde 6 aya kadar sinir gelişimi tam olmadığından gözlerde kayma olabilir. 6 aylıktan itibaren kayma olmasından şüphelenilmesi mutlaka göz uzmanına başvurulmasını gerektirir. Tüm çocukların doğumdan hemen sonra, 6. ayda, 12 ayda ve her yıl muayene olması gereklidir.

Şaşılık Belirtileri Nelerdir?

Gözlerin farkı yönlere bakması, gözde ağrı, baş ağrısı, çift görme, baş ve yüzün bir yana dönük olması, üç boyutlu görüntünün kaybolması şaşılık belirtilerinin başında gelir. Bazı olgularda çocuğunuz için gözlük önerilebilir. Verilen gözlükle kayma tamamen veya kısmen düzelebilir. Bunun dışında gözleri paralelleştirmek ya da katarakt varsa gidermek için cerrahi gerekebilir. Tembel gözü güçlendirmek için sıklıkla sağlıklı gözü kapamak gerekir.
Şaşılık cerrahisi nasıl yapılır?
Çocuklara şaşılık cerrahisi planlandığında genel anestezi gerekir. Lokal anestezi ancak erişkinlerde kullanılabilir. İyileşme hızlı olur. Hastalar, birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönerler. Cerrahi sonrası gözlük veya prizma gerekebilir. Sabit şaşılığı olan çocuklarda erken cerrahi daha iyi sonuç verir.
Şaşılık tedavisinde geç kalınırsa, göz tembelliği süreklilik kazanır ve geri dönülemez bir hal alır.

Göz Sağlığında Anti-Aging

Anti-Aging trendinin göze etkisi nedir?

Çağımızın en önemli trendlerinden biri anti-aging. İnsan ömrünün uzadığı ve kaliteli yaşamın önemli olduğu bir dönemde her yaşta her mesafede net görme isteğimiz ve ihtiyacımız arttı. Tabletler, cep telefonları, sinema sistemleri, bilgisayarlar ve sayamadığımız onlarca teknolojik cihazlar hayatımızın değişmez bir parçası oldu. Hem teknolojiye ayak uydurmak hem de görmeyi gençleştirmek mümkün. Boynumuzda taşıdığımız yakın gözlüklerinin devri artık kapanıyor. Akıllı Lens tedavisiyle bir anlamda gözlerin genç dönemdeki gibi daha iyi görmesi sağlanıyor.

Katarakt tedavisinde kullanılan Akıllı Lens nedir?< Akıllı Lensler yapay göz içi lensidir ve Akıllı Lensler ile yakın, orta ve uzak mesafede yardımcı bir gözlüğe ihtiyaç duymadan net bir görüntü sağlandığı bilinmektedir. Bu lensler sayesinde katarakt ameliyatından sonra kişi hem kataraktından kurtulabilir ve uzak, yakın ve ara mesafede ömür boyu net görüş elde edebilir. Akıllı Lenslerin diğer lenslerden farkı nedir?

Akıllı Lensler orta mesafeyi de net gösteren lenslerdir. Araba kullanırken, yemek yaparken, kitap okurken bu mesafeler netleşir. Katarakt operasyonu sonrasında da hastalar hem kataraktından hem de gözlüklerinden kurtulur. Yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan kataraktı tedavi ederek görmeyi gençleştiriyoruz.

Yakın ve uzak görme aynı anda düzeltilebilir mi?

Akıllı Lens tedavisinde miyop, hipermetrop ve astigmat aynı anda düzeltilebildiği bilinmektedir.

Kimlere uygulanabilir?

Kataraktı olan ve aynı zamanda uzak, yakın görme sorunu yaşayanlara veya gözü lazer tedavisi için uygun olmayan yüksek gözlük numaralı hastalara uygulanır.

Akıllı Lenslerin özellikleri nelerdir?

Ömürlük lenslerdir, yıllar geçtikçe deforme olmaz.

Uzak, yakın ve orta mesafeyi tek lens ile görme imkanı sunar.

Tedavi sonrasında denize, havuza girilebilir.

Hastada katarakt oluşumu meydana gelmez.

Tedavi yapıldıktan sonra numaralar geri gelmez.

Gözde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek hastalıkların da önüne geçmektedir.

Renk geçişlerini net bir şekilde fark etme olanağı sunar.

 

Göz Estetiği

GÖZ ESTETİĞİ HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY

Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu’ndan Op. Dr. Dilek Demer ameliyatsız göz estetiği hakkında merak edilenleri anlattı.

 

Ameliyatsız göz estetiği mümkün müdür?

Evet, ameliyat olmaktan korkan birçok hasta ameliyatsız tedavileri tercih ediyor. Göz çevresinde yapılacak ameliyatsız erken müdahaleler ileri dönemde cerrahi gerekliliği azaltıyor. Kapak sarkması, göz altı torbaları ve deri fazlalıkları için etkili ve güvenli tedavi plazma enerjisidir. Bu işlemle aynı anda kırışıklıklar da tedavi edilebilir. Tedavi sırasında kesi yapılmaz, bıçak kullanılmaz, kanama olmaz. Hasta işlem sonrası hemen günlük yaşantısına dönebilir.  Kaz ayaklarında, alt ve üst göz kapağı düşüklüğünde ve gözaltı torbalarında oldukça etkilidir.

 

Tedavi nasıl uygulanıyor?

Sadece lokal anestezi içeren kremler ile uyuşturuluyor. İşlem sırasında doku buharlaştırılıyor. Kesi yapmadığımız için sonrasında kanama ve enfeksiyon riski oluşmuyor.  Çalışan kişilerin öğle arasında bile rahatça uygulatabileceği bir sürede yapılıyor.

 

Ameliyatsız Göz Kapağı Tedavisinin Avantajları

Kesi yapılmaz

Narkoz verilmez.

Dikiş yapılmaz.

Pansuman gerektirmez.

Kanama ve enfeksiyon riski yoktur.

Görme üzerine herhangi bir yan etkisi yoktur.

Ciltte yenilenme sağlar.

İyileşme süreci son derece kısadır.

Günlük yaşantıya engel olmaz.

Sarkan deri sebebiyle oluşan görüş açısı kaybı düzelir.
Baş ağrısına neden olan sarkık üst gözkapağı forma sokulur.

 

 

 

 

GÖZ ESTETİĞİ YAPTIRMADAN ÖNCE GÖZ MUAYENESİ ŞART

 

Göz estetiği neden göz doktorları tarafından yapmalıdır?

Ameliyat öncesinde göz muayenesi şarttır. Göz estetiğini yapacak olan doktorun gözün anatomisine çok hakim olması gerekir. Sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Operasyonun uzman kişilerce yapılmaması görme sağlığı açısından sorunlara yol açabilir.

 

Göz estetiğinde başarılı sonuç nedir?

Herkese aynı tip göz estetiği ameliyatı yaparak iyi sonuç almak mümkün değildir. Başarılı sonuç, hastanın kendine özgü anatomisini iyi değerlendirip, gözü koruyarak, kişiye özel tedavileri uygulamaktır.

 

Göz estetiği yapılırken en çok nelere dikkat edilmeli?

Başarılı bir göz estetiğinde hedef kişinin daha sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşmasıdır. Göz kapaklarının çalışma şeklinde operasyon sonrası oluşabilecek en ufak değişiklikler gözlerde sonradan düzeltilmesi çok zor olan ciddi problemlere neden olabilir. Bu yüzden göze yapılacak cerrahi ya da medikal estetik uygulamalar öncesinde hastanın detaylı muayenesi yapılmalı ve gerçekten ihtiyacı olan yöntem belirlenmelidir.

 AMELİYATSIZ KAŞ ESTETİĞİ

Kaş kaldırma tedavisi gelişen teknolojiyle birlikte artık iz bırakmayan, his kaybına yol açmayan ve oldukça kısa sürede uygulanabilen tekniklerle yapılabiliyor. Cerrahi operasyonların olası risklerini ve komplikasyonlarını ortadan kaldıran ameliyatsız kaş kaldırma uygulaması lokal anestezi altında uygulanır ve işlem 15 dakika gibi kısa sürede tamamlanır.

Ameliyatsız kaş estetiğinin avantajları;

Kesi yapılmaz

Pansuman ya da bandaj gerektirmez

İyileşme süreci son derece kısadır.

Sinirlere dokunulmadığı için his kaybı yaşanmaz

Yüz aydınlanır ve gençleşir.

Günlük hayata hemen dönülebilir.
Komplikasyon riski yoktur
Gözler ortaya çıkar ve yorgun görüntü kaybolur

 

DOLGU ve PRP

Alt göz kapaklarındaki morluk, kırışıklık ve çukurluklar kişinin yorgun ve yaşlı görünmesine neden olabilir. Dolgu tedavisi ile bu bölgede hacim artışı sağlanır ve gözaltındaki çökme, morluk, kırışıklıklar düzeltilir. Böylece daha genç ve sağlıklı bir yüz ifadesi ortaya çıkar.

Gözaltı morlukları ve çökmelere yönelik alternatif bir başka tedavi ise kişinin kendi kanından hazırlanan PRP uygulaması da bu bölgede başarılıdır.

BOTOX

Göz etrafındaki kırışıklıklar için botox tedavisi uygulanabilir. Botox kas içine yapılan bir ilaçtır doğru noktalara yapılmazsa üst göz kapakta düşüklük gelişir ya da yüzde istenmeyen ifadeler ortaya çıkar.

 Basit bir müdahale gibi görülen bu işlem mutlaka uzman bir göz hekimi tarafından yapılması gerekmektedir. Tabiki göz çevresi işlemleri öncesinde göz muayenesi de şarttır.

 

 

Göz Lazer

Göz Lazer Tedavileri ile miyop, hipetmetrop ve astigmat problemi dakikalar içinde düzeltilir

Göz lazer tedavileri teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha konforlu hale geldi. Özellikle bu tedaviler hakkında merak edilen soruları sizler için bu yazımızda derledik.

Göze dokunmadan lazer tedavisi nedir?

No Touch Laser tedavisi lazer teknolojisinin gelişmesiyle hastaların konforunu ön planda tutan, hastaya ağrı, sızı hissettirmeden yapılan lazer tedavisidir. Bu yöntemde göze hiçbir mekanik kuvvet uygulanmaz, göze kesi yapılmaz, halk tabiriyle “göz çizilmez”, gözden zar kaldırılmaz, gözden doku parçası çıkarılmaz. Böylece, gözden zar kaldırılması veya doku parçası çıkarılması sonucu görülebilen pek çok risk ve sakınca bu tedavi yönteminde oluşmaz.

Tedavi ne kadar sürüyor?

Tedavi, en yüksek gözlük numarasının düzeltilmesinde bile 1 dakikanın altında sürer ve tedavi tümüyle ağrısız gerçekleşir.

No Touch Laser kimlere uygulanmaktadır?

Gözünde miyop(uzak görme), hipermetrop(yakın görme) ve astigmat olan hatta hipermetrop ve astigmatın bir arada olduğu göz kusurlarına sahip 18 yaşını geçen kişilere, daha önce katarakt ameliyatı geçirmiş ve göz içi merceği takılmış hastalara ve kornea nakli ameliyatı geçirmiş kişilere No Touch Laser tedavisi yapılabilir. 40 yaşından sonra gelişen yaşa bağlı yakın görme sorunu da bu yöntemle düzeltilebilir.

Tedaviden sonra gözde lazer izi kalır mı?

Tedaviden sonra iyileşme tamamlandığında gözde lazer izi kalmaz, lazer tedavisinde uzmanlaşmış bir göz doktoru bile hastaya lazer yapılmış olduğunu anlayamaz. Gözden zar kaldırılarak veya doku parçası çıkarılarak yapılan tüm diğer tedavilerde ise hasta lazer izini yaşam boyu taşır.

Uzak, yakın görme sorunu aynı anda düzeltilebilir mi?

No-Touch Laser uygulamasıyla uzak, yakın ve astigmat göz bozuklukları aynı seansta tedavi edilir ve gözler tedavi sonrası açık bırakılır.

 Riskli midir?

No Touch Laser tedavisinde zar kırışması, zarın altında hücre birikmesi türünden, can sıkıcı olabilecek bir takım sorunlar gelişmez.

Göz kuruluğuna neden olur mu?

Bu yöntem, göz kuruluğunu kalıcı olarak tetiklemeyen lazer tedavisidir. Çünkü uygulama sırasında göze kesi yapılmadığı için göz yüzeyindeki sinirler zarar görmez.

 Tedaviden sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Hastanın tedavi sonrasında tek yapması gereken şey, iyileşme tamamlanana kadar kendisine verilen göz damlalarını düzgün kullanması ve kontrol muayenelerine gitmesidir.